Álljanak itt csapatalapítóink, Zoli és Kriszti szavai:

1996-ban szakmai okokból költöztünk Berlinbe. Feltérképeztük a magyar közösségeket, és úgy láttuk, a fiataloknak alig akadt néhány rendezvény. Kötelességüknek éreztük, két tapasztalt cserkészvezető révén, megkísérelni a fiatalok mozgósítását. Így 1997. február 22-én távolból érkezett cserkészbarátok segítségével megtartottuk az akkori „Haus Ungarn”-ban első találkozónkat. A vidám nap végén 19 komoly érdeklődővel indíthattuk rendszeres kéthetenkénti találkozóinkat. Ez a 19 gyermek aktívan alakította a csapat életét sok éven át…

Azóta sokminden történt, sok közös játék, kirándulás és munka. Az évek során több mint 130 cserkész megfordult sorainkan. Több mint 40 közös izgalmas tábor, ahol a hunok eredetétől, János vitéz kalandjain keresztül, tutajokat építve, turpi manót keresve, vándorolva, kenukban evezve, a természet csodáival ismerkedve jutottunk el Mátyás király udvarába, Toldi Miklós birtokára és nem utoljára a magyar mondák nyomán Svédországba.

Köszönet azért, hogy kimerültségünkből megmentve, 2003-tól 2006-ig Drana Andrea st. átvette a csapat vezetését, és fenntartotta csapatunk egységét. Majd 2006 óta megint mi irányítottuk a csapatot újabb lendülettel.

„A cserkészet egy nagy játék”, mondta a cserkészet alapítója, Lord Baden Powell, Bi-Pi.

Ezért a módszertana javarészt az élménypedagógia, amelynek célja, hogy a rábízott fiatalokat egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogásra nevelje, hogy a társadalom megbecsült és értékes tagjaivá fejlődhessenek. A sokfelé szétszórt, diszpórában élő nemzetek és a mai gyorsforgású világ áramlatai­ban nagyon fontosnak tartjuk, hogy cserkészeink gyökereiket ismervén egy erős identitással, magyarságtudattal rendelkezzenek, amelyekre alapozva bárhol e világon érvényesülhetnek.
Meggyőződésünk, hogy az elhangzott múltra és a sok lelkiismeretes vezetőre tekintve, bizalommal lehetünk, hogy a berlini 86. sz. Apáczai Csere János cserkészcsapat fennmaradása a jövőben is biztosított, és még sok magyar gyermeknek tud nyújtani felejthetetlen élményeket, emlékeket és életre szóló barátságokat.

Ehhez kívánunk mindannyiunknak: „Jó munkát!”

Kihez milyen ügyben fordulhatok?

Czirják Emese, csst.

Csapatvezető, cserkészraj vezető

Programok, cserkészet

Dr. Konthur Zoltán, cscst.

Csapatvezető helyettes

Tagfelvétel, támogatás, általános kérdések

Szántó-Konthur Krisztina cst.

Csapatvezető helyettes

Általános és módszertani kérdések

Krenczné Szabó Brigitta, fncs.

Kiscserkészraj vezető

Programok, kiscserkészet

Dr. Egri Gabriella, fncs.

Pénztáros

Tagdíj, pénzügyi kérdések

JuditLandstoff Judit, fncs.

Krónikás

Weblap, nyomtatványok

Segédtisztjeink, őrsvezetőink

Lukács Henrietta, rst.

Konthur Zita, kcsst.

Puskás Eszter, kcsst.

Bálint Dóra, öv.

Konthur Adorján, öv.

Lukács Miklós, öv.