1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

Akkor is, amikor manapság sokszor az adott szó semmire sem kötelez.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és magyarságának tartozik.

Akkor is, amikor a jól végzett, becsületes és megbecsült munka ritka lett, mint a fehér holló; amikor ismeretlen fogalom a kötelességteljesítés.

3. A cserkész ahol tud, segít.

Akkor is, amikor az emberek önmagukba zárkóztak s mindenkiben vetélytársat, ellenséget látnak.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

Akkor is, amikor vagyoni, társadalmi, gazdasági különbségek, előítéletek mély szakadékot vágnak az ember és ember közé.

5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

Akkor is, amikor az önzés oltárra emeli az „önmaga megvalósításá”-nak hazug ideálját.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.

Akkor is, amikor városaink környékét elárasztja a szemét és a hulladék, a természetet „átalakító” ember elpusztítja a holnapját.

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készséggel engedelmeskedik.

Akkor is, amikor az anarchia, a tekintélyrombolás, a fegyelmezetlenség aláássa a társadalmat.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

Akkor is, amikor a drog, az alkohol, az öngyilkosság, a belső üresség kiegyensúlyozotlansága uralkodik.

9. A cserkész takarékos.

Akkor is, amikor erkölcsi, szellemi, anyagi kincsek ebek harmincadjára jutottak.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Akkor is, amikor a mocsok hivalkodóan úrrá lett a színpadon, a TV és a számítógép képernyőjén, az újságokban és gyakorlatilag az egész életet behálózza.


Mindez mit jelent manapság?

Álljanak itt Dani sorai, aki csapatunk egyik rovere:

„ …számomra nem arról szól a cserkész­törvény, hogy mindig és mindenhol a fejedben legyen, hogy minden egyes lépésedet ­kísérjék. Számomra a kis dolgok teszik a különbséget. ­Tényleg kell nekem egy fél órát folyatni tusoláskor a meleg vizet? Tényleg nem mondok le a buszon az ülőhelyemről rászorulók számára, mert lusta ­vagyok felállni? Nézzem végig, ahogy valaki bajlódik, vagy áldozzak pár p­ercet az időmből, hogy segítsek?

Számomra a cserkésztörvény azt a különbséget teszi, hogy kicsit nyíltabb ­szemmel járom a világot. Figyelek a környezetemre, a körülöttem lévő emberekre. Kicsit ­kiszabadít a személyes buborékból, ami mögött sokan elbújnak. És ha mindenki figyel arra, hogy a személyes előnye ne okozzon kárt másnak, talán kicsit kedvesebb lenne ez a világ. Az utópisztikus, hogy mindenki betartsa, addig is egy nagyon jó kezdet a cserkészet.”