December 5-e, az önkéntesek világnapja, amikor hálát és elismerést fejezünk ki azoknak az embereknek, akik önzetlenül és honorárium nélkül vállalnak szerepet ott, ahol a segítségükre van szükség. Ilyen nemes szándékú személyek, az önkéntesek, akik segitik cserkészcsapatunk munkáját is. Elsősorban minden őrs-, és rajvezető, róverek, segédtiszt és tiszt munkáját szeretnénk megköszönni, hisz nélkülük nem létezne a 86 Sz.Apéczai Csere János csapat. Nagyszerű példát mutatnak a gyerekeknek és a vezetők közti barátság életre szóló. Ezen kívül külső önkéntesek is aktívan részt vettek az idei tevékenységeink megvalósításában. Külön köszönet Ibolyának, Melindának, Vilinek, Eszternek, Gabinak, az Attiláknak, Lacinak…akik idén több órai/napi munkával segítették a vezetők munkáját. Felbecsülhetetlen érték minden tagunk, aki önkéntes munkát végez! Köszönet érte!!!!
Mit jelent az önkéntesség?
Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára. Az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a szervezet életében.