Idén 38. alkalommal rendezte meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. kerülete a nagy múltú Tinódi Lantos Sebestyén Regös Tábort március 20-28. között. A színvonalas tábornak közel egy évtizede egy apró türingiai falu, Lützensömmern Rittergut nevű majorsága ad otthont, maga is hagyományos díszletet szolgáltatva a népi kultúrát sokrétűen újraélő táborhoz.

A Nagyhéten és a húsvéti ünnepek idején tartott, páratlanul értékes rendezvénynek több mint kilencven résztvevője volt, akiket különböző hagyományőrző programok, többek közt tánctanítás, kézműves foglalkozások, valamint néprajzi előadások várták. A húsvéti hétvégére pedig mintegy 130 főre növekedett a résztvevők száma, hogy a feltámadási ünnepet azok is a cserkész barátaik körében ünnepelhessék, akik hét közben nem értek rá.

Az idei tábor központi témája a tavaszi ünnepkör volt. Ennek kapcsán szó esett a különféle nagyböjti, húsvéti és pünkösdi népszokásokról, például a kiszehajtásról, a vesszőzésről, a májusfaállításról vagy a pünkösdi királyválasztásról. A szokásokat nem csak a néprajzi előadások és vetítések mutatták be, hanem esténként a tábortűznél egy-egy szokást őrsönként meg is jelenítettek a cserkészek, méghozzá autentikus módon, a megfelelő eszközökkel, mozgás- , szöveg- és mozgásformákkal, viseletbe öltözve.

A regös tábor résztvevői különböző népi mesterségek alapjait is elsajátíthatták. A cserkészek készíthettek tarsolylemezt, tojást festhettek, írókázhattak, valamint a hagyományos fafaragóműhelyben a fésű, nyakkendőgyűrű és más fatárgyak készítése mellett fafaragó kést is készíthettek maguknak vagy szeretteiknek. A foglalkozások vezetői szuggesztíven mutatták be és magyarázták el a különböző mesterségek fortélyait a kisebb és nagyobb cserkészeknek. A tojásfestés technikájáról, szimbolikájáról, a minták különböző jelentéséről Fekete Ildikó tojásíró művész külön előadást is tartott. A nyugat-európai magyar táncházak továbbélése miatt is nagy horderejű, hogy idén két helyszínen is lehetett népi muzsikát tanulni: tábori vonós együttes alakult, emellett a népi furulyázás alapjait is el lehetett sajátítani Karakas Zoltán KCSP-ösztöndíjastól, népzenésztől. Az elkészült munkákat nagyszombaton a csűrben állították ki, hogy az esti táncház idején mindenki gyönyörködhessen ezekben a remekekben.

A tábor másik fő programja a néptánctanítás volt, amelyet népi játék és népdaltanulás egészített ki. Idén a mezőkölpényi táncanyag elsajátítása volt a kitűzött cél, a táncokat (verbunk, csárdás, korcsos és cigánycsárdás) két néptáncpedagógus, Hortobágyi Ivett (KCSP-ösztöndíjas) és Józsa Tamás (Budapesttől érkezett néptáncpedagógus) tanította a hét folyamán. A próbák során és a táncházakban is Herbert Schneider „Kaktusz“ és bandája húzta a talpalávalót: Palugyay-Masát Miklós, Bartha Ágoston, Andrássy Ferenc, Makovi András és Nagy Attila, valamint egy-egy táncrend idejére a tábor további avatott népzenészei is besegítettek.

A cserkészek a nagyheti katolikus liturgia egyházi és népies elemeit egyaránt felelevenítve és megélve Nagycsütörtökön ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg az utolsó vacsoráról, amelyet másnap a nagypénteki keresztút, passió és igeliturgia követett. A nagyszombatot hagyományosan, viseletbe öltözve ünnepelték, a tűzszentelés után zászlóval és gyertyával kezükben vonultak a templomba, ahol gyertyafénnyel, orgonazenével és tárogatóval is köszöntötték Jézus Krisztus feltámadását. A szentmiséket Urbanek Rudolf budapesti piarista szerzetes celebrálta.

A tábor idején ízletes, magyaros konyha működött, a tavaszi, nagyböjti, és húsvéti étrend finom fogásaiból válogatva. A húsvéti ünnepi készülődésbe valamennyi cserkész bekapcsolódott, tojásfestéssel, asztali dekoráció készítésével, kalácssütéssel gondoskodtak a húsvéti vacsora ünnepélyességéről.

A táborral párhuzamosan regös segédtisztképzés is zajlott, elsőként a magyar cserkészet százéves történetében! Az öt jelöltet a regös tábor tiszti törzse képezte ki, valamint folyamatosan gyakorolhatták is élesben a frissen megszerzett ismereteket előadások tartásával, tábortűzvezetéssel és a Halálra táncoltatott leány-ballada eljátszásával, emellett néptáncbemutatókkal is színesítették a regös tábor programját. A teljesített feladatok után vasárnap este került sor az avatásukra. Újdonsült regös segédtisztjeink: Farkas Zsóka, Ferenczy Evelin, Ferenczy Ivó, Lengyel Bálint és Molnár Gergely (KCSP-ösztöndíjas). A segédtisztképző tábor már március 18-án elkezdődött, jelmondata a „Csak tiszta forrásból” volt.

A tábort Makovi András és Makovi Susan cserkésztisztek szervezték és vezették, a segédtisztképző tábort pedig Jablonkay Lydia cserkésztiszt. Őket mintegy 40 cserkészvezető segítette. Ezúton is köszönetet mondunk értékes munkájukért!

/Hortobágyi Ivett – Karakas Zoltán – Molnár Gergely – Szettele Katinka/