2018. március 25. és április 2. között tartották a nyugat-európai cserkészet egyik legfontosabb rendezvényét, a Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábort, amelyen idén 40. alkalommal gyűlt össze a cserkészet színe-java. Idén mintegy 150 résztvevő ünnepelte a mára szinte legendává váló tábort, amelyen most már a legelső táborozók gyermekei is jelen lehettek.

A regöstábor különleges színt és értéket képvisel a cserkészmozgalmon belül, hiszen a regöscserkészet a hangsúlyt a néprajzi, népzenei és néptáncos ismeretekre helyezi, mintegy igyekszik kiegészíteni a diaszpóra cserkészeinek hagyományos tudását a magyarságismeret e speciális szegletével. Mindezt a cserkészeten jól bevált élménypedagógia eszközeivel próbálja elérni. A regöstábor célja, hogy a Nyugat-Európában élő magyar származású fiatalok testközelből tapasztalhassák meg a hagyományos magyar paraszti kultúra minél több vonatkozását. A tárgyi tudás mellett a tábor szervezői igyekeznek meggyőződni arról, hogy a hagyomány színes-szagos-ízes élménnyé alakuljon a fiatalok számára.

A táborban nem lehetett unatkozni, a 150 résztvevő 9 napon át táncolt, énekelt, faragott, hímzett, tojást festett, apróhangszert készített, citerázott, hegedült, brácsázott, bőgőzött, és a sort folytathatnánk. A jubileumi programok kiegészültek népzenei és néptánc-bemutatóval, kürtőskalács- és lángos-sütéssel, regös történeti bemutatóval, fluoreszkáló feketeszínházi előadással, ünnepi szentmisékkel, illetve táncházakkal.

A húsvétot megelőző nagyhét immár negyven éve jelent különleges találkozási lehetőséget a nyugat-európai cserkészek számára, amely során a közös alkotómunka által még közelebb kerülhetnek egymáshoz, illetve magyar gyökereikhez. Az idei táborban a veterán szervezők is részt vettek, így régi és új táborvezetők közösen látták vendégül a Németországból, Svájcból, Ausztriából, Magyarországról, és Amerikából érkező cserkészeket.

Konthur Mária, Szántó-Konthur Krisztina, Konthur Zoltán, Makovi András, Makovi Susan, Jablonkay Lydia és Jablonkay Péter vezetők és a rengeteg önkéntes közreműködő sokéves, kitartó munkájának köszönhetően a regöstábor hagyománya tovább él, a fiatal vezetők már készülnek a tábor továbbvitelére.

A 40 éves jubileum alkalmából kívánjuk, hogy a tábori hagyományokat még sok generáció átélhesse és általa tovább erősödhessen a nyugat-európai magyar cserkészközösség és annak élő kapcsolata az anyaország hagyományos kultúrájával.

Fotók: Tánczos Zoltán, Nemes Joe

/Dúcz Erzsébet/