Közhírré tétetik: ELTŰNT A KORONA!

Az Állami Koronaőrségtől azt a hírt kaptuk mi cserkészek, hogy május 8.-12. között a berlini csapat nyomozást indít.

De nem ám egyedül: a hamburgi és a drezdai cserkészek is részt vettek a korona megkeresésében.

Első nap megérkezve, fel is épült a táborhely és szembesültünk a helyzet komolyságával. A cserkészek nagyon szorgalmasan gyűjtötték a nyomokat a Korona hollétéről. Miután egész Európát átkutattuk a Szent Korona után, Frankfurtban egy forró nyomra bukkantunk, ami Fort Knoxba, azaz Amerikába vezetett bennünket.

Így hát a szombati nap folyamán elhajóztunk Amerikába, ahol meg lettünk vendégelve egy igazi amerikai ebéddel. Azt a hírt kaptuk ott, hogy a Korona az USA-ban található, oda került a második világháború után. Szívesen vissza is adnák, ha megbizonyosodnak arról, hogy Magyarországon biztonságban lesz a Korona. Sajnos üres kézzel indultunk vissza. Visszatérésünk után összedugtuk fejünket és az amerikai követ látogatására bemutattuk Magyarország legszebb oldalait.

A cserkészeknek így sikerült visszaszerezni a Szent Koronát. Emellett új barátságokat kötöttünk és régen nem látott cserkészbarátaikkal is találkozhattunk.

Naplóba vezette

Május havának 20. napján

Emese és Áron